ثبت نام

فکر کنید

رشد کسب و کار - تعامل با مشتریان - تبلیغات موثر

با مابه

اگر می خواهید با مشتریان خود روابط سودآور داشته باشید! اگر به فکر ابزار برای بازاریابی حرفه ای  هستید! بازاریابی ایمیل  بهترین وسیله برای شما خواهد بود

شما به راحتی و در محل کارتان و بدون هیچ گونه هزینه اضافی می توانید از این روش بازاریابی استفاده نمایید

ما برای شما حدود سه میلیون ایمیل فعال ایرانی را جمع آوری کرده ایم و این ایمیل ها را در چهار دسته مختلف دسته بندی نموده ایم

! شروع

مدیریت لیست تماسها

شما به راحتی می توانید لیست ایمیل های شخصب درست کنید و این اطلاعات را در گروه های مختلف آماده نمایید

قالب های آماده

ما برای راحتی شما قالب های ایمیل فارسی آماده نموده ایم تا شما به راحتی و با کمترین تخصص امکان ارسال ایمیل را داشته باشید

ارسال گروهی

شما می توانید ایمیل های مختلف را رد زمان های متفاوت و برای گروه های خاص ارسال نمایید

گزارش عملکرد

ما امکان گرفتن گزارش عملکرد را در به صورت دوره ای و به تفکیک ایمیل های ارسال را برای شما فراهم نموده ایم

تاییدیه ایمیل

شما امکان اضافه نمودن تاییدیه ایمیل را به ایمیل خود را دارید که امکان تایید رسیدن ایمیل را به شما خواهد داد

ارسال منطقه ای

ما امکان ارسال اطلاعات به صورت منطقه ای (استانی و شهری ) با تلاش و جمع آوری اطلاعات آماده کرده ایم